Kwaliteitsindicatoren Fysiotherapie
Kinderfysiotehrapie Morel doet mee aan het landelijk ingevoerde project Kwaliteitsindicatoren voor Eerstelijns Fysiotherapeuten. Dit houdt in dat de praktijk op kwaliteit wordt vergeleken met andere praktijken. Meer informatie op www.kngf.nl of www.kwaliefy.nl.

Kwaliteitsregisters
Deze praktijk is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en van het Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK).

Klachtenregeling
Kinderfysiotherapie Morel doet haar best om haar vak zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk met ons te bespreken. Zelfs niet noemenswaardige zaken horen wij graag zodat we onze service hier mogelijk op kunnen verbeteren.

U heeft de volgende mogelijkheden:

Een gesprek. Bespreek uw probleem met degene die u heeft behandeld. Vindt u dit moeilijk? Dan kunt u een vriend(in) of familielid meenemen.

Bemiddeling. U kunt een bemiddelingsgesprek aanvragen. Dit kan bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

Advies. U kunt informatie krijgen bij het IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg). Of bij het LIP (Landelijk Informatiepunt voor Patiënten). Beide bureau’s kunnen u adviseren hoe u het beste uw klacht kenbaar kunt maken.

Klachtenprocedure. Levert een gesprek niet het gewenste resultaat? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Of u kunt iemand machtigen namens u een klacht in te dienen. Een onafhankelijke commissie behandelt uw klacht. Stuur uw brief naar één van de volgende instanties:

De klachtencommissie van het KNGF, de Commissie van Toezicht van het KNGF of het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.